لیموناد

حاوی قند طبیعی (شربت ذرت با فروکتوز بالا) کمک به هضم غذا رفع خستگی و تشنگی