اولین لیموناد توت فرنگی ایرانی تولید شد

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، لیموناد توت فرنگی جدیدترین محصول بهنوش ایران است که تولید آن از امروز در کارخانه آستانه آغاز شد. این محصول برای اولین بار در کشور و مخصوص ذائقه هموطنانمان تولید شده است. تمام فرآیندهای فرموله ‌سازی لیموناد توت فرنگی در واحد تحقیق و توسعه بهنوش ایران انجام شده است.