جان تازه در کارخانه آستانه

به گزارش روابط عمومی بهنوش ايران، توليد در کارخانه آستانه بعد از پيگيری‌های بسيار دوباره آغاز شده است. اين روزها محصول ليموناد 1 ليتری در کارخانه آستانه توليد می‌شود. اين کارخانه در منطقه محروم آستانه واقع در شهرستان شازند استان مرکزی قرار دارد.