مزایده عمومی کنجاله مالت جو

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد کنجاله مالت جو سه کارخانه مرکزي، ستاره و گچساران  خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود راپس از اخذ فرم مربوطه از واحد بازرگانی  تا پایان وقت اداری 1402/02/07 به آن واحد واقع در …

مزایده عمومی کنجاله مالت جو ادامه مطلب »