مشارکت بهنوش در 50 هزار افطاری ساده

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، نوشیدنی‌های بهنوش به مناطق محروم حاشیه تهران ارسال شد تا این شرکت در آماده سازی 50 هزار افطاری ساده سهیم باشد. بسته‌های افطاری در شب‌های قدر میان روزه‌داران توزیع می‌شود.