چگونه نوشیدنی مالت طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهیم؟

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، شاید اینگونه به نظر برسد که به سادگی و با خواندن برچسب مواد تشکیل‌دهنده، نوشیدنی مالتی را که با اسانس تولید شده است از انواعی که با عصاره مالت تهیه شده‌اند تشخیص داد و از خریدن آن‌ها خودداری کرد؛ اما اینطور نیست. یک سوال مهم؛ اسانس یا عصاره؟ ماده …

چگونه نوشیدنی مالت طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهیم؟ ادامه مطلب »