بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از فرآیند تولید ماءالشعیر در شرکت بهنوش ایران

در تاریخ 96/02/13 گروهی 40 نفره از دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت از پروسه تولید و فرآوری شرکت بهنوش ایران بازدید نمودند. نکته حائز اهمیت، نظرات اساتید و دانشجویان از نحوه استقبال و ارائه توضیحات از طرف پرسنل شرکت بهنوش می باشد که با عنایت به بازدیدهای قبلی که از سایر کارخانجات انجام پذیرفته کاملاً متمایز بوده است.

 پرینت  ایمیل