ارسال محموله ای دیگر از محصولات شرکت بهنوش ایران به مناطق زلزله زده غرب کشور

شرکت بهنوش ایران بمنظور مساعدت و همیاری هرچه بیشتر با عزیزان زلزله زده غرب کشور، محموله ای دیگر از محصولات متنوع این شرکت را به مناطق فوق ارسال نمود.

پرینتایمیل