اخذ گواهینامه های بین المللی بر اساس استانداردهای IPC و تندیس الماس آکادمی بین المللی BAF سوییس توسط جناب آقای مهندس کاوس سلیمی مدیر عامل شرکت بهنوش ایران

رویداد بین المللی رتبه بندی مهارتی مدیران و کارآفرینان در تراز جهانی در مورخ چهارشنبه 8 آذرماه سالجاری توسط آکادمی بین المللی BAF سوییس واقع در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور شرکتها، موسسات ، برندهای صاحب نام و شخصیتهای فرهیخته علمی کشور برگزار گردید. در این مراسم تندیس الماس و گواهینامه های آکادمی معتبر BAF سوییس که در ارزیابی ها و اولویت بندی بر اساس استانداردهای IPC صورت پذیرفته به جناب آقای مهندس سلیمی مدیرعامل شرکت بهنوش ایران اهدا گردید.

پرینتایمیل