ارسال آب معدنی تولیدی شرکت بهنوش ایران به مناطق زلزله زده

در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه و نیاز مبرم منطقه و مردم مصیبت دیده مناطق زلزله زده به کمکهای فوری بویژه آبمعدنی ، شرکت بهنوش ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت به هموطنان مصیبت دیده اقدام به ارسال آبمعدنی تولیدی این شرکت به مناطق فوق نموده است.

پرینتایمیل