شرکت بهنوش ایران حائز رتبه اول در شاخص افزایش مقاصد صادراتی

شرکت بهنوش ایران در راستای روند رو به رشد اهداف صادراتی خود و حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی، در تلاشی مضاعف و همسو با مجموعه بنیاد توانست حائز رتبه نخست در شاخص " افزایش مقاصد صادراتی" در سال 1395 گردد.

 

پرینتایمیل