کسب رتبه اول صنایع نوشیدنی در جشنواره یکصد برند برتر ایران

در مورخ 95/12/21 جشنواره یکصد برند برتر ایران با حضور مدیران مربوطه در سالن همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار و شرکت بهنوش ایران حائز رتبه اول در صنایع نوشیدنی جشنواره یکصد برند برتر ایران گردید.

 پرینت  ایمیل