بازدید از فرآیند تولید ماءالشعیر در شرکت بهنوش ایران

در تاریخ های 27 و 28 دی ماه دو گروه 70 نفره از دانش آموزان مدرسه علامه حلی واقع در منطقه 5 تهران از پروسه تولید و فرآوری شرکت بهنوش ایران بازدید نمودند.

پیرو بازدید های همه روزه مدارس ، دانشگاه ها و  سازمانهای دولتی و غیردولتی از فرآیند تولید ماءالشعیر و دیگر تولیدات شرکت، دانش آموزان مدرسه میثاق در اقدامی خلاقانه و تحسین برانگیز مبادرت به تهیه روزنامه دیواری از مشاهدات و برداشتهای خود از تولیدات متنوع شرکت بهنوش ایران نمودند.

 پرینت  ایمیل