برگزاری مجمع عمومی سالیانه سهامداران شرکت بهنوش ایران

در روز چهارشنبه مورخ 28/04/96 جلسه مجمع عمومی سالیانه سهامداران با حضور اکثر اعضاء در محل سالن همایشهای فردوسی پژوهشگاه نیرو واقع در شهرک غرب برگزار گردید.

 

پرینتایمیل