برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران

مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بهوش ایران در تاریخ 95/11/09 با حضور مدیریت محترم عامل، نماینده محترم بنیاد مستضعفان، مدیریت محترم امور مالی هلدینگ صنایع غذایی سینا، نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از سهامداران محترم واقع در هتل المپیک تشکیل و به اتفاق آرا با 50% افزایش سرمایه شرکت بهنوش ایران موافقت گردید.

پرینتایمیل